Ochrana před podvody v katastru nemovitostí

Hlavní okno hlídače
 • Upozorní vás, bude-li někdo manipulovat s hlídanými nemovitostmi v katastru nemovitostí.
 • Můžete zadat až 20 libovolných nemovitostí (budov, bytů, pozemků) do hlídání.
 • Žádné poplatky za stažení a provoz. Funguje i bez registrace.
Požadavky: Windows XP SP3 až Windows 10, .NET Framework 3.5, připojení k internetu

Sledování změn v katastru od ČUZK

18. 11. 2013 vyšla ve sbírce zákonů Katastrální vyhláška podepsaná vládou premiera Rusnoka, která umožňuje Českému úřadu zeměměričskému a katastrálnímu poskytovat za poplatek službu sledování změn v katastru. ČÚZK s touto službou přichází poté co vznikla spousta komerčních služeb, včetně našeho neoficiálního Hlídače katastru. Již dříve poskytovalo komerční, neoficiální hlídání nemovitostí několik specializovaných firem a to hlavně, realitním kancelářím ke sledování nemovitosti, které prodávají. Velký rozmah však způsobil nový občanský zákoník, který zavádí princip materiální publicity. Ta klade větší důraz na katastr a na nutnost sledovat údaje v něm zapsané. Po velkém dohadování byl ČUZK přiměn, aby sám zavedl dostatečné způsoby upozornění vlastníků nemovitostí na změny.

Od roku 2014 si tedy každý může objednat sledování změn v katastru ke každé nemovitosti, ke které je v právním vztahu. A to konkrétně:

 1. vlastník
 2. zástavní nebo podzástavní věřitel
 3. oprávněný z věcného břemene
 4. oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo
 5. oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř

K nemovitostem budou poskytovány informace o:

 1. vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou
 2. provedení vkladu
 3. provedení záznamu
 4. zápisu poznámky

Ceny za oficiální službu vyhláška stanovuje takto:

 1. Sledování do 20 nemovitostí - 200 Kč
 2. 21 a více nemovitostí 10 Kč za každou nemovitost nad 20 za rok

Službu můžete objednat na dálku pomocí datové schránky, osobně na katastrálním úřadě, nebo zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem.

Pokud nemáte datovou schránku, nechce se vám nikam chodit, nic platit, nebo chcete sledovat nemovitost, k níž nemáte zapsáno některé z výše uvedených práv, můžete jako alternativu stáhnout Hlídač katastru.