Ochrana před podvody v katastru nemovitostí

Hlavní okno hlídače
  • Upozorní vás, bude-li někdo manipulovat s hlídanými nemovitostmi v katastru nemovitostí.
  • Můžete zadat až 20 libovolných nemovitostí (budov, bytů, pozemků) do hlídání.
  • Žádné poplatky za stažení a provoz. Funguje i bez registrace.
Požadavky: Windows XP SP3 až Windows 10, .NET Framework 3.5, připojení k internetu

Ochrana před podvody

Hlavním cílem aplikace je ochránit nemovitý majetek před podvodníky, kteří se pokusí falšovat kupní smlouvy a převést vaší nemovitost na sebe. A to jak podvodným prodejem nemovitosti, tak její zástavou u banky.

S novým Občanským zákoníkem a novým Katastrálním zákonem platícími od 1. ledna 2014 je výrazně posílena materiální publicita. To znamená, že údaje zapsané v katastru nemovitostí jsou považovány za správné bez ohledu na to, zda potřebné smlouvy donesl skutečný vlastník nemovitosti, nebo vznikly pomocí falešných dokladů a padělaných plných mocí, které katastru předložil podvodník. Důležitější než kdy předtím se tak stalo pravidelné sledování vlastních nemovitostí v katastru nemovitostí. Při zaznamenání neoprávněné manipulace je nutné do jednoho měsíce vyznačit v katastru poznámku spornosti a podat žalobu k soudu.

V součastnosti spousta lidí pronajímá své byty a často v nich má dále nahlášen trvalý pobyt. Nájemníkovi tak dává k dispozici nejen byt, ale i svojí poštovní schránku. Dopisy, které by obvykle mohly upozornit majitele na nekalé činy nájemníka se tak k majiteli vůbec nemusí dostat.

Pozor, podvodník nemusí nemovitost prodávat, postačí, že ji zatíží hypotékou a peníze si ponechá. Je to méně nápadné, než kdyby noví kupci se do nemovitosti chtěli nastěhovat.

Podrobně popsala důvody ke sledování katastru i Dagmar Kučerová ve svém článku Od roku 2014 je nutné pravidelně sledovat údaje v katastru nemovitostí. Další články naleznete v sekci naleznete v Hlídač & media.

Informování spoluvlastníků a věřitelů

Vlastníci a (zástavní) věřitelé mohou sledovat stav nemovitosti, kterou mají ve společném vlastnictví, resp. je ve vlastnictví dlužníka. Mohou tak včas odhalit, že na nemovitost byla uvalena exekuce, jiné zástavní právo, věcné břemeno a další omezení. Mohou tak včas reagovat na vzniklou situaci.

Půjčili jste svému známému, nebo příbuznému? Jste si jistí, že už nyní za ním neběhá exekutor? A co váš obchodní partner, nebo zaměstnavatel? Nebylo by lepší si jeho nemovitost pohlídat?

Sledování dědického řízení

Modelová situace: Vaši rodiče vlastní nemovitost, ve které jste vyrůstali a starali se spolu s nimi o ní. Dosud je nemovitost napsaná na vaše rodiče, nemůžete tedy její zápis sledovat oficiálním sledováním změn, ale Hlídačem katastru ano. Po smrti rodičů nemovitost zdědíte. Vyřízení dědictví obvykle trvá několik měsíců. Po celou dobu vás Hlídač katastru bude informovat o tom, jak katastrální úřad nakládá s vaší nemovitostí.